» weblog

vanzelfsprekendheid
19 reacties - 10-08/2011

Ik geloof niet in pacifisme. En evenmin aan de onvoorwaardelijke liefde, waarvan een goed christen van het Leger des Heils mij laatst heeft proberen te overtuigen.

Vooropgesteld: Zijn papieren waren goed. De man in kwestie is een toonbeeld van opofferingsgezindheid, zeurt niet over zijn god en alle handelingen die ik hem heb zien uitvoeren waren boven iedere mogelijke twijfel verheven. En toch kon ik er weinig mee, met die onvoorwaardelijke liefde van hem.

Hij moest daar dan wel weer om lachen. Op vertrouwelijke toon vertelde hij me dat tegen de tijd dat hijzelf zover was dat hij die onvoorwaardelijke liefde niet alleen als een intellectueel concept zou zien, maar kon voelen en uitvoeren, hij zich zo goed als een gelijke van zijn god zou beschouwen. Ik zal sterven zonder precies te weten wat dat begrip inhoudt, maar het gaat mij erom ernaar te streven dat te bereiken, besloot hij.

Ik zweeg. En niet alleen uit beleefdheid maar toch zeker ook uit waardering. Ondertussen dacht ik na over een eigen probleem en streven dat al jaren dan wel niet de mist ingaat maar toch bepaald niet zover tot een oplossing komt dat ik kan zeggen goed bezig te zijn.

Ik heb met enige regelmaat last van wraakgevoelens. Niet een beetje maar de rauwe, ruwe en bloederige wraak die je in je slaap doet wakker schrikken. Die gevoelens heb ik volgens mij, omdat ik ooit erg veel van de persoon gehouden heb op wie die wraakgevoelens betrekking hebben. En ik voelde mij benadeeld, herstel, ik bèn benadeeld door de vrouw in kwestie.

Toen dat juist gebeurd was, dat benadelen, had ik vrijwel iedere nacht een droom waarin ik op de gruwelijkst denkbare wijze wraak nam op deze vrouw. De paar mensen met wie ik erover van gedachten wisselde spraken vrijwel zonder uitzondering woorden die de wraak afkeurden, als iets slechts.

Daarover verwonderde ik mij dan weer.

Hoe kun je dan oprecht van iemand gehouden hebben? zo vroeg ik mij dan af. Ik bedoel, er zijn mensen voor wie je je leven zou geven. Als die je belazeren, zou je dan geen wraakgevoelens ten aanzien van die mensen mogen koesteren? Als het belangrijkste wat je had een doelbewuste leugen en fabricaat ten behoeve van eigenbelang bleek te zijn, hoe kun je iemand daar dan zo mee weg laten lopen?

Ik heb me geregeld juist minder een man gevoeld omdat ik haar niet dood gemaakt heb. Soms mis ik de zigeuner in mij.

En toch. En toch.

Toen ik uiteindelijk het spreken met de christen hervatte hield ik hem voor dat volgens Spinoza god in alles is en dat, welbeschouwd, zijn streven naar onvoorwaardelijke liefde reeds een goddelijk streven genoemd mag worden. Ik vroeg hem dan ook naar de wrekende god. De kleine god die op zijn teentjes getrapt besluit om hele steden in as te leggen, domweg omdat iemand in die stad de euvele moed gehad heeft tegen deze god in opstand te komen. En ook mijn christen sloot zich aan bij de vrienden die mij van raad hadden voorzien: Wraak is niet alleen een slechte raadgever, zij leidt ook daadwerkelijk tot het slechte, tot het kwaad.

Enkel de man die ik tot mijn beste vrienden reken, uit het Groningse G., was bereid een ander standpunt in te nemen. Wie oprecht van een ander gehouden heeft, of dat nou uit opofferingsgezindheid blijken moet of uit iets anders, maar wie dus met hart en ziel aan iemand toegewijd is geweest, ja, die heeft recht op wraak.

En hard als deze vriend is, besloot hij met de constatering dat ik dus geen recht had op wraak want dat ik deze vrouw teveel als iets vanzelfsprekends had beschouwd.


reacties op postingPuck

(1)

Ik reageer even sec op de alinea die begint met "Hoe kun je dan oprecht..."

U eindigt met de vraag: hoe kun je iemand daar dan zo mee weg laten lopen?

(WTF?? Een maximum aan woorden?!)

Puck

(2)

Neem me niet kwalijk dat ik het zeg, maar is het die ander zijn fout dat u blijkbaar blind in leugen en fabricaatbent getrapt? Heeft die ander u gedwongen hem of haar lief te hebben?

(....)

Puck

(3)

Als de ander doelbewust een leugen schiep, is de misstap dan niet de uwe? En komt, in die zin, dan niet de wraak uzelf toe...?

stoethaspel

1. Zonder haat geen liefde.

2. Maar natuurlijk is het dat. Hoewel niemand je dwingt mag je toch uitgaan van iemands oprechtheid en authenticiteit?

3. Zonder meer.

Oh, en om eventuele onduidelijkheid te vermijden; Wraakzucht is een emotie, geen rationeel gedreven idee.

Maria

De vraag of liefde rechtsmatig leidt tot wraak bij het plots verdwijnen van de liefde hangt m.i. vooral ook af van je definitie van liefde / houden van is.

mike

Er is mijns inziens een subtiel verschil tussen wraakzucht en wraak. Waar het eerste een emotie is, zoals U terecht stelt, is het tweede dat natuurlijk niet. Wraak, een logisch gevolg van wraakzucht, is de effectuering van die emotie.

mike

(WTF?? Een maximum aan woorden?!)

mike

Natuurlijk heeft U recht op wraakzucht! Het lijkt mij niet meer dan logisch dat U de vrouw die Uw liefde en goede trouw beschaamd heeft met een bot mes neus en oren zou willen afsnijden.

mike

Het recht om de daad bij het woord te voegen heeft U echter categorisch niet. De pest van wraakzucht is dat U alleen Uzelf daarmee treft. U kunt geen kant op met dit gevoel. Het is zelfmutilatie van Uw reeds getormenteerde ziel.

mike

Tenzij U dit gevoel sublimeert in, bijvoorbeeld, lezenswaardige stukjes. Waarvoor dank.

stoethaspel

Sorry allemaal voor de gebrekkige reactie functionaliteit. Het CMS hier is een zelfbouw dingetje, en gezien de copyright onderaan, al behoorlijk op leeftijd en er moet dus iets verandert zijn in de php of MySql structuur wat dit probleem veroorzaakt. Zodra ik mijn wachtwoorden weer heb opgeduikelt zal ik ook weer eens in de code neuzen.

Onverwacht voordeel: u dient kort en bondig te zijn, of uw reacties over meerdere reacties te versprijden. En dan lijkt het weer net alsof stoethaspel nog een heleboel lezers heeft. :)

stoethaspel

Gek genoeg krijg ik zelf geen maximum woorden bericht. Iemand die dat wel heeft gezien en een screenie kan maken?

stoethaspel

En natuurlijk, Mike legt weer eens beter uit dan ikzelf wat het punt van de posting ongeveer is, waarvoor hulde in uw richting!

Puck

Er is heel geen bericht van maximum woorden. Je mag op een gegeven moment gewoon niet verder typen.

Wat ik eigenlijk nog erger vind, want zo ontzettend koeltjes: "dacht je nou werkelijk dat je ongebreideld mag doorpraten? Wacht maar, je stuit vanz-"

stoethaspel

Wat een treurnis. Geen maximum woorden, ook geen minimum aantal, maar zelfs niet eens een bericht wat er wel of niet binnen de marge valt. Het is brakke software, zo ziet u maar weer.

Ik hoop ergens in de nabije toekomst wel een moment te kunnen vinden waarop ik wellicht in staat ben weer eens door de broncode van dit CMS te neuzen, in een poging het probleem te verhelpen, mazar het blijft gek dat er tot noch toe geen duidelijke lijn naar voren komt met betrekking tot het euvel en de reproduceerbaarheid ervan op mijn laptopje.

Hier zit ik te typen op een debian squeeze installatie, met Firefox als browser en het typen gaat gewoon netjes door, zondert stop. Ik heb geen flauw idee hoeveel woorden ik nu al geschreven heb (tellertje bouwen wellicht?) maar het zijn er zeker al meer dan jij, Puck...

Waarom doet het dat bij jou en bij mij niet? Vragen, vragen.

Puck

Is u ingelogd, als beheerder? Dan kon daar weleens de clou zitten. Beheerders mogen alles. Ook eindeloos doorpraten in reacties...

Puck

250 lettertekens, trouwens. Is het maximum.

stoethaspel

Beheerder bestaat niet op mijn fron-end. Dus nee.

Welke browser gebruik je en welk OS?

Puck

Firefox, WIn7.


ook reageren?

Gebruik onderstaand formulier om te reageren. Alle velden zijn verplicht.

controle en verzending

Vul het gezochte woord in ter verificatie van uw mens-zijn. Aap en lelijk ding. Wat draagt die aap? Een gouden ...

recent geluisterd


Warning: simplexml_load_file(http://ws.audioscrobbler.com/1.0/user/stoethaspel/recenttracks.xml) [function.simplexml-load-file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /srv/anthonie/www/www.stoethaspel.com/include/scrobbler.php on line 3

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: I/O warning : failed to load external entity "http://ws.audioscrobbler.com/1.0/user/stoethaspel/recenttracks.xml" in /srv/anthonie/www/www.stoethaspel.com/include/scrobbler.php on line 3


» link » reacties « · »